โครงการอบรมยุวสาสมาธิระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น

โครงการอบรมยุวสาสมาธิระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น

วันที่ 19/09/2023 - วันที่ 19/09/2023
เวลา 07:30 -15:00 น.
รร.วัดยางสว่างอารมณ์ อ.อู่่ทอง จ.สุพรรณบุรี
อ.วรวุฒิ ศรีสวาม ร่วมกับอ.สุชาดา ศีลาจันทร์
091-884-9484
0 / 200
จำนวนสมาชิกเข้าร่วม

54 ยอดดู

อบรมแนะนำ
หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1(3 ชัวโมง)

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1(3 ชัวโมง)

วันที่ 19/11/2023
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่นที่13 (ออนไลน์)

หลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ รุ่นที่13 (ออนไลน์)

วันที่ 06/11/2023
ชินนสาสมาธิ

ชินนสาสมาธิ

วันที่ 22/10/2023