หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้น ป.๕/๒ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.

หลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถานศึกษา-โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ ระดับชั้น ป.๕/๒ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.

วันที่ 29/09/2023 - วันที่ 25/03/2024
เวลา 14:30 -15:30 น.
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา
084 519 6365
0 / 35
จำนวนสมาชิกเข้าร่วม

193 ยอดดู

อบรมแนะนำ
หลักสูตรชินนสาสมาธิ

หลักสูตรชินนสาสมาธิ

วันที่ 01/10/2023
หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1(6 ชัวโมง /1วัน)

หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1(6 ชัวโมง /1วัน)

วันที่ 15/10/2023
ครูสมาธิรุ่น 50

ครูสมาธิรุ่น 50

วันที่ 03/03/2024