กำหนดการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ๑ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

กำหนดการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ๑ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นางสาวยุพิน คนดี

สถานที่จัด: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

เบอร์โทรผู้จัด: 0818842856

08 กรกฎาคม 2567

19 กรกฎาคม 2567, 13:30 น. - 19 กรกฎาคม 2567, 16:00 น.

18

แชร์:

คำอธิบาย