กำหนดการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ๒ เรือนจำ มทบ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

กำหนดการอบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ ๒ เรือนจำ มทบ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นางสนธยา ทองลอย

สถานที่จัด: เรือนจำ มทบ ๓๒

เบอร์โทรผู้จัด: 0819987356

08 กรกฎาคม 2567

18 กรกฎาคม 2567, 08:30 น. - 18 กรกฎาคม 2567, 11:30 น.

36

แชร์:

คำอธิบาย