กำหนดการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๐๒๒

กำหนดการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๑ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๐๒๒

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นายชัยธวัช จารุทรรศน์

สถานที่จัด: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๐๒๒

เบอร์โทรผู้จัด: 0625403623

08 กรกฎาคม 2567

13 กรกฎาคม 2567, 09:00 น. - 14 กรกฎาคม 2567, 16:30 น.

147

แชร์:

คำอธิบาย