หลักสูตรยุทธสาสมาธิ-ศฝ.จันทบุรี ๑ (ลาซาล) และ ศฝ.จันทบุรี ๒ (เบญจมานุสรณ์) ประจำปี ๒๕๖๗

หลักสูตรยุทธสาสมาธิ-ศฝ.จันทบุรี ๑ (ลาซาล) และ ศฝ.จันทบุรี ๒ (เบญจมานุสรณ์) ประจำปี ๒๕๖๗

สาขาที่จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา อ.เมือง จ.จันทบุรี

ชื่อผู้จัด: ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา

สถานที่จัด: ลานแสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

เบอร์โทรผู้จัด: 0915691978

28 มิถุนายน 2567

15 กรกฎาคม 2567, 09:00 น. - 14 สิงหาคม 2567, 16:00 น.

116

แชร์:

คำอธิบาย

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี นำโดย อ.โรจนี  ค้าพริกไทย ผู้ดูแลสาขา และคณะอาจาริยสา / ครูพี่เลี้ยง อบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ โครงการ รด.สีขาว ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 จำนวน 365 นาย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 313 นาย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 303 นาย รวมทั้งสิ้น 981 นาย ของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สังกัด มทบ.19 จ.สระแก้ว ศฝ.จันทบุรี 1 (ลาซาล) ระหว่างวันที่ 15-24 ก.ค.2567 ศฝ.จันทบุรี 2 (เบญจมานุสรณ์) ระหว่างวันที่ 5-14 ส.ค.67 ณ ลานแสดงสินค้า อบจ.จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี ในการนี้ได้รับความเมตตาสถานที่อบรมจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในการจัดอบรม โครงการ รด.สีขาว ตลอด 3 วัน การฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร ของ มทบ.19 จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 14 ส.ค.2567 หัวหน้าหน่วยฝึกนำโดย ร.อ.รัตนศักดิ์ ผลาหาญ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะต้องรับบทบาทสำคัญ ในการดูแลรักษาความสันติสุขของสังคมในโอกาสต่อไปนั้น ได้รับความรู้และฝึกพื้นฐานการทำสมาธิเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจเพิ่มพูนสติปัญญาและความเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแห่งความเมตตาซึ่งคุณประโยชน์เหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นประชากรที่มีคุณภาพทางจิตใจของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

ระหว่างวันที่ 15-24 ก.ค.67 ศฝ.จันทบุรี ๑ (ลาซาล) และ ระหว่างวันที่ 5-14 ส.ค.67 ศฝ.จันทบุรี ๒ (เบญจมานุสรณ์) ได้มีการอบรมหลักสูตรยุทธสาสมาธิ เป็นหลักสูตรที่กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในโครงการ รด. จิตสีขาว ได้ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 20 ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษา จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการยุทธสาสมาธิเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะต้องรับบทบาทสำคัญ ในการดูแลรักษาความสันติสุขของสังคมในโอกาสต่อไปนั้น ได้รับความรู้และฝึกพื้นฐานการทำสมาธิ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจเพิ่มพูนสติปัญญาและความเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแห่งความเมตตาซึ่งคุณประโยชน์เหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการเป็นประชากรที่มีคุณภาพทางจิตใจของสังคมและประเทศชาติในอนาคต

โครงการนี้ได้เริ่มเปิดการดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาโดยทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ใช้ทีมงานครูสอนสมาธิตามสาขาต่างๆของสถาบันที่มีอยู่กว่า 260 สาขาทั่วประเทศ เข้าทำการฝึกสอนการทำสมาธิเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละพื้นที่ ทั่วประเทศ 

น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)