รับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๕๒ ภาคเสาร์และอาทิตย์

รับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๕๒ ภาคเสาร์และอาทิตย์

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นายชัยธวัช จารุทรรศน์

สถานที่จัด: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 22

เบอร์โทรผู้จัด: 0625403623

21 มิถุนายน 2567

25 สิงหาคม 2567, 09:00 น. - 30 มีนาคม 2568, 16:00 น.

185

แชร์:

คำอธิบาย