อบรมหลักสูตรนิรสาสมาธิ (๑ วัน ๑ คืน) วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

อบรมหลักสูตรนิรสาสมาธิ (๑ วัน ๑ คืน) วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

สาขาที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมือง จ.ลำปาง

ชื่อผู้จัด: นางนวลศรี จารุทรรศน์

สถานที่จัด: วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

เบอร์โทรผู้จัด: 0931357521

12 มิถุนายน 2567

19 สิงหาคม 2567, 09:00 น. - 17 ตุลาคม 2567, 05:30 น.

144

แชร์:

คำอธิบาย